Stichting Halin

- Welkom - - Biografie - - Filmpjes - - Gedichten - - Gedichtenbundels - - Publicaties - - Voordrachten - - NIeuws - - In Memoriam - - Contact - - Gastenboek - - Beelden - - Schilderijen - - Stichting Halin - - Links - - Aandacht voor ... - - Album - - Diensten - - Fotokaarten -


                                                               

                                                                    

De Stichting Halin (Hulp aan Langenoten in Indonesië) trekt zich sedert 1955 het lot aan van arme, veelal zieke, oudere, voormalige landgenoten in Indonesië, die de Japanse bezetting hebben meegemaakt.
Circa 940 personen ontvangen thans steun. Halin werkt efficiënt en direct, zonder veel bureaucratische kosten.
De stichting heeft een uitgebreid net van vrijwilligers in Indonesië.
Halin is geheel afhankelijk van donaties van particulieren.
Slechts met UW steun kan Halin blijven helpen!Voor vele hulpbehoevende voormalige landgenoten is de steun van Halin hun enige vaste bron van inkomen.
Zij leven in kommervolle omstandigheden.De steun van Halin bestaat uit een uitkering van gemiddeld 20 euro per maand en een vergoeding voor medische kosten. De dankbaarheid voor het vergoeden van deze kosten is groot.

 

 

GIRO 308 t.n.v. Stichting Halin te Den Haag

Stichting Halin
Zoutmanstraat 23 II
2518GL Den Haag
tel.  : 070 - 3461285
emailadres :
halin@hetnet.nl

website : http://www.stichtinghalin.nl


Halin boek
Om meer begrip te krijgen voor de noden en de morele plicht om de hulpbehoevende voormalige landgenoten in Indonesië te helpen heeft Halin het initiatief genomen om aan de oorzaken en achtergronden van deze situatie een publicatie te wijden.

In het kader van “Het Erfgoed van de oorlog” heeft het Ministerie een subsidie verleend voor deze publicatie, die verzorgd wordt door de in Indische kringen welbekende schrijfster Vilan van de Loo.
Zie bijgaand ter info een artikel uit de Moesson van februari 2008 .
(Bron Moesson: pdf-bestand), alsmede onze pagina hieraan gewijd.